Tuyển sinh đào tạo SĐH nước ngoài Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp và thuỷ sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) ở nước ngoài, trên cơ sở các lĩnh vực cơ bản của Công nghệ sinh học, như: Công nghệ gen, Công nghệ tế bào, Công nghệ vi sinh, Enzym và Protein. Chương trình có thể sẽ bổ túc kiến thức cho học viên và hỗ trợ lựa chọn nước đi đào tạo gồm: Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Trung Quốc và một số nước khác.

Đối tượng được tham gia chương trnh học bổng là những cán bộ khoa học – kỹ thuật, trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn, đang công tác tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm công nghệ cao, cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh.

Đối với TS, có đủ 24 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng ký dự thi (không kể thời gian đi học dài hạn tập trung từ một năm trở lên), dưới 40 tuổi; có ít nhất một bài báo đăng trên tạp chí khoa học, hoặc báo cáo tại một hội nghị khoa học cấp trường, viện trở lên được đăng trong kỷ yếu hội nghị; hoặc tham gia đề tài nghiên cứu cấp cơ sở trở lên và đề tài đó đã được nghiệm thu; đã có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký đào tạo; có điểm trung bình bảng điểm Thạc sỹ đạt từ 6,5 trở lên.

Đối với Th.s, có đủ 12 tháng kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ khi tốt nghiệp đại học và có hợp đồng lao động;

Tuổi < hoặc = 35 (sinh năm 1975 trở lại đây); Sinh viên năm cuối và sinh viên tốt nghiệp đại học học loại giỏi, đúng chuyên ngành.

Các đối tượng dự thi nộp Hồ sơ cho các trường để nhà trường nộp đến Vụ Tổ chức cán bộ và Ban tuyển chọn CNSH của Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/03/2010. Thông tin thêm về những chương trình qua trang Web của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT: www.omard.gov.vn mục Thông tin chỉ đạo điều hành. Mọi thông tin liên hệ qua Thư ký Ban tuyển chọn (Đ/c Hạnh- Phòng Quản lý Đào tạo- Vụ Tổ chức cán bộ; ĐT: 08044938; Fax: 3 8436815)