Nghiên cứu về Nguồn nước thế giới trong tương lai

Phòng Chính sách tài nguyên nước thuộc – Viện nghiên cứu chính sách công cộng của Trường Lee Kuan Yew – Đại học Quốc gia Singapore thông báo học bổng nghiên cứu về “Nguồn nước thế giới trong tương lai” tại Singapore.

Các ứng viên được chọn sẽ có cơ hội tốt để đóng góp vào những nghiên cứu hàng đầu về cải thiện việc quản lý nguồn nước theo truyền thống và phi truyền thống đến năm 2020. Điều kiện tối thiểu với ứng viên là nghiên cứu sinh về một ngành học thích hợp, như: kỹ thuật, kinh tế, sinh học, môi trường, chính trị hay xã hội học… ; ưu tiên cho ứng viên có kiến thức rộng về công tác xây dựng và thực hiện chính sách công cộng, đặc biệt là trong lĩnh vực tài nguyên nước, có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu với các tổ chức bên ngoài; nói và viết tiếng Anh thành thạo.

Nghiên cứu sinh sẽ hợp tác và tham gia vào chương trình nghiên cứu tài nguyên nước trên thế giới trong tương lai của Giáo sư Asit K. Biswas và Giáo sư Cecilia Tortajada thuộc phòng chính sách tài nguyên nước, Viện nghien cứu chính sách công cộng của Trường Lee Kuan Yew – Đại học Quốc gia Singapore.

Nghiên cứu sinh sẽ được làm việc toàn thời gian trong giai đoạn đầu của 2 năm tại Singapore. Nghiên cứu sinh có thể được gia hạn thêm thời hạn nghiên cứu với thỏa thuận giữa hai bên. Thời hạn nộp đơn: ngày 31 tháng 3 năm 2010.

Hồ sơ của ứng viên gửi đến Bernard Tan theo địa chỉ email: sppbtys@nus.edu.sg
Hồ sơ gồm:
1. CV
2. Một bảng trả lời của ứng viên theo dạng dưới đây.
3. Trình bày 1 trang A2- ý kiến của bạn về những vấn đề quan trọng của nước trên thế giới.

Institute of Water Policy

Lee Kuan Yew School of Public Policy

Research Appointment: Research Fellow (Future of World Water)

IWP-RF Applicant Response Table

Requirement

Response

Master’s and Ph.D. Degrees

Thesis title, year degree awarded, institution, name of supervisor

Evidence of knowledge in the water sector

Courses attended and experience

References

Provide names, addresses, telephone number and e-mails of two referees

Knowledge of a range of policy areas disciplines (such as water, energy, agriculture, environment, macro economics)

As above

Broad understanding of public policy issues in terms of water

As above

Publications

Please provide details of ALL publications

Presentations at international conferences

Details covering conferences over 2006-09

Experience in seeking and managing research grants

Give details

Experience in research collaboration within/outside currently employed institution

As above

Excellent verbal, written, and interpersonal communication skills

Respond as you wish