Hội thảo nghiệm thu Giải pháp hoàn thiện Chương trình đạo tạo đại học theo tín chỉ ngành Cơ khí bảo quản chế biến thực phẩm

Theo quyết định số 147/ĐHNL – ĐT ngày 23 tháng 2 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gói thầu số 19: “Xây dựng chương trình đào tạo ngành Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm theo học chế tín chỉ” thuộc dự án phát triển giáo viên THPT-TCCN.

Đuợc sự đồng ý của BQL dự án và trường đại học Nông Lâm. Khoa Cơ khí – Công nghệ sẽ tổ chức Hội thảo nghiệm thu, đánh giá chương trình đào tạo ngành Cơ khí Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm vào lúc 14h ngày 26 tháng 02 năm 2010 tại Hội trường khoa Cơ khí- Công nghệ.

Ngành học Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm là một trong 4 chuyên ngành khoa Cơ khí- Công nghệ phụ trách đào tạo. Tuy nhiên trong những năm gần đây lượng thí sinh đăng ký vào ngành học này nhìn chung giảm không chỉ ở Đaị Học Nông Lâm Huế mà ở các trường hiện đang đào tạo trong cả nước. Qua điều tra khảo sát năm 2009 nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng một trong những nguyên nhân chính là do chương trình đào tạo và tính thống nhất chương trình giữa các trường còn thấp. Để hoàn thiện chương trình và triển khai chương trình cho 17 trường thuộc dự án phát triển giáo viên THPT-TCCN trong cả nước khoa sẽ tổ chức hội thảo nhằm thảo luận các vấn đề chính sau:

Tên ngành học có nên thay đổi theo tên mới: Cơ khí chế biến thực phẩm

Các modules và số môn học tự chọn đã phù hợp chưa

Tính định hướng nghề nghiệp và khả năng học liên thông với các chuyên ngành gần..

Phương pháp xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ …

Ban tổ chức trân trọng kính mời các Quý vị quan tâm đến tham dự và đóng góp ý kiến cho hội thảo!

Trân trọng cám ơn!

Thư ký chương trình

ThS. Nguyễn Quang Lịch