Thông báo học bổng Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng

Nhóm nghiên cứu về cây Dây tây, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo cấp 1-2 suất học bổng Thạc sĩ. Cụ thể như sau:
1. Số lượng
– Học bổng Thạc sĩ: 1-2 suất
2. Đối tượng
Học viên đang học hoặc chuẩn bị thi Thạc sĩ năm 2020, ngành Khoa học cây trồng.
3. Quyền lợi
– Dự án tài trợ toàn bộ kinh phí ăn ở, đi lại, thí nghiệm, học phí
4. Yêu cầu
Theo quy định đầu vào của Đại học Huế, có đam mê làm khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu của nhóm.

Thông tin chi tiết liên hệ:
TS. Nguyễn Hồ Lam
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
ĐT: 0916.292.135; Email: nguyenholam@huaf.edu.vn