Thông báo học bổng ngắn hạn đi Cộng hòa Séc năm 2021

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế xin thông báo 03 (suất) học bổng dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, thời gian ngắn hạn (4 tháng), đi Cộng hòa Séc năm 2021, thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 30/6/2021, cụ thể như sau:

Vui lòng tham khảo các thông tin bên dưới:
Thông tin về Dự án
– Thông tin về Trường
– Thông tin về Khóa học