Thông báo học bổng Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh ngành Chăn nuôi

Nhóm nghiên cứu Môi trường và Chất lượng sản phẩm, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo cấp học bổng thạc sĩ và nghiên cứu sinh. Cụ thể như sau:
1. Số lượng
– Học bổng Thạc sĩ: 02
– Học bổng Tiến sĩ: 01
2. Đối tượng
Học viên đang học hoặc chuẩn bị thi Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh năm 2020, ngành Chăn nuôi.
3. Quyền lợi
– Được hỗ trợ toàn bộ học phí trong thời gian học thạc sĩ và tiến sĩ
– Được hỗ trợ toàn bộ kinh phí nghiên cứ
4. Yêu cầu
Theo quy định đầu vào của Đại học Huế, có đam mê làm khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu của nhóm.
5. Các hướng nghiên cứu chính
– Nâng cao năng suất và chất lượng thịt bò
– Chuỗi giá trị thịt bò
– Giảm phát thải khí mêtan trong chăn nuôi gia súc nhai lại
– Phát triển cây thức ăn cho gia súc nhai lại

Thông tin chi tiết liên hệ:
TS. Đinh Văn Dũng
Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
ĐT: 0986 939 906
Email: dinhvandung@huaf.edu.vn/dinhvandung@hueuni.edu.vn