Tổ chức sinh hoạt lớp tháng 11/2018

0
180

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, để triển khai tốt các công việc của nhà trường đến sinh viên, yêu cầu Trưởng Ban CVHT các khoa chỉ đạo các lớp tổ chức sinh hoạt theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian:

Nhà trường bố trí tất cả giảng đường để các lớp tổ chức sinh trong ngày Chủ Nhật, 11/11/2018 theo 04 ca: 07h30 – 09h00; 09h15 – 10h45; 13h30 – 15h00 và 15h15-16h45;

Lưu ý: trường hợp tổ chức ngoài thời gian và địa điểm quy định của trường thực hiện báo cáo tới trưởng ban CVHT của khoa để theo dõi, quản lý;

2. Đăng ký sinh hoạt:

– Đăng ký tại phòng CTSV (phòng 1.2); Hạn cuối 16h00 ngày 09/11/2018

– Hình thức đăng ký: CVHT hoặc đại diện BCS lớp đến đăng ký.

3. Nội dung sinh hoạt:

Xem theo nội dung gửi kèm thông báo.

4. Hình thức đánh giá:

– Kết thúc sinh hoạt, các lớp nộp biên bản sinh hoạt kèm danh sách sinh viên vắng đến phòng CTSV, đồng thời gửi 01 bản (bản photo) về Ban CVHT các khoa để theo dõi. Hạn cuối 16h30 ngày 16/11/2018.

– Phòng CTSV cử cán bộ tổ chức cho các lớp đăng ký, theo dõi các lớp tổ chức sinh hoạt, tổng hợp biên bản sinh hoạt, làm báo cáo gửi BGH nhà trường.

5. Tổ chức thực hiện:

– Các khoa chủ động bổ sung nội dung của khoa trong đợt sinh hoạt lớp.

– Phòng Đào tạo bố trí cán bộ mở giảng đường phục vụ sinh hoạt theo lịch đăng ký.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 10 =