Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày cán bộ, giảng viên và sinh viên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc