Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Dương Thanh Ngọc

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Dương Thanh Ngọc
Chuyên ngành: Khoa học cây trồng.

Đề tài:Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật theo hướng thâm canh lúa cải tiến (SRI) trong sản xuất lúa chất lượng tại tỉnh Quảng Bình.

Người hướng dẫn:

1.PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, Trường ĐH Nông Lâm – ĐHH.

2. PGS.TS. Trần Thị Lệ,Trường ĐH Nông Lâm – ĐHH.

Thời gian:8h00 ngày 6 tháng 2 năm 2018

Địa điểm:Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự