Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) thông báo: Theo quyết định số 42/QĐ-ĐHNL và 43/QĐ-ĐHNL ngày 22 tháng 01 năm 2020, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường ĐHNL, ĐHH quyết định bổ nhiệm:
– Chức danh Phó Giáo sư ngành Lâm nghiệp đối với ông Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 29/12/1982, Tiến sĩ, Giảng viên chính Bộ môn Chế biến lâm sản, Khoa Lâm nghiệp, trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 5 năm.
– Chức danh Giáo sư ngành Nông nghiệp đối với bà Hoàng Thị Thái Hòa, sinh ngày 30/01/1973, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Bộ môn Nông hóa – Thổ nhưỡng, Khoa Nông học, trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 5 năm.