Công ty TNHH MTV InnovGreen thông báo tuyển dụng nhân sự

InnovGreen là một tập đoàn quốc tế hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng và chế biến gỗ. Để phát triển hiệu quả các dự án của mình, Tập đoàn đang cần tuyển gấp nhiều vị trí. Chi tiết xem thông báo dưới đây: