Khai mạc Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (chu kỳ 2)

Chiều ngày 14/8/2023, trường tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra chương trình Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo trường ĐHNL, ĐHH (Chu kỳ 2).

Toàn cảnh buổi Đánh giá nội bộ

Buổi đánh giá nội bộ có sự tham gia của Đoàn Đánh giá nội bộ và Giám sát viên ĐHH do PGS.TS. Lê Anh Phương – Giám đốc ĐHH làm trưởng đoàn.

Về phía trường ĐHNL, có GS. TS. Trần Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Bí thư Đảng ủy;PGS.TS.Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng, P.Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; GS.TS. Lê Đình Phùng, Phó Hiệu trưởng, P. Chủ tịch Hồi đồng tự đánh giá; Cùng các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá và đại diện các nhóm  chuyên trách viết báo cáo Tự đánh giá.

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-ĐHNL ngày 10/8/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL, Đại học Huế về việc thực hiện tự đánh giá Trường ĐHNL, Đại học Huế chu kỳ 2 năm 2023. Trường ĐHNL, Đại học Huế đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đã gửi báo cáo tự đánh giá cho Đại học Huế để thực hiện đánh giá nội bộ theo quy định. Vì vậy, hôm nay (14/8/2023)Đoàn đánh giá nội bộ của Đại học Huế đển để thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động đánh giá nội bộ chất lượng Cơ sở giáo dục Trường ĐHNL, ĐHH.

Đoàn ĐGNB làm việc với các đầu mối viết báo cáo tự đánh giá
Đoàn ĐGNB làm việc với các đầu mối viết báo cáo tự đánh giá
Đoàn đánh giá nội bộ (ĐGNB) đã làm việc liên tục trong suốt hơn 2 giờ với các đầu mối viết báo cáo tự đánh giá và rà soát hệ thống minh chứng. Từ đó đoàn ĐGNB đã chia sẻ, hỗ trợ, tư vấn, góp ý nhằm giúp Nhà trường đạt được kết quả tốt trong đợt đánh giá ngoài.
PGS.TS. Lê Anh Phương – Giám đốc ĐHH Phát biểu chỉ đạo tại buổi ĐGNB
PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng, P.Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá phát biểu tại buổi ĐGNB
Sau thời gian làm việc với các đầu mối, đoàn ĐGNB đã đưa ra các điểm cần lưu ý, những số liệu, minh chứng, các vấn đề cần giải quyết và bổ sung. Bên cạnh đó đoàn cũng đã chỉ ra những điểm tốt trong báo cáo của Nhà trường. Tiếp đó, hai bên cùng ký kết biên bản ghi nhớ cho buổi Đánh giá nội bộ hôm nay.
Ký kết biên bản ghi nhớ
Buổi làm việc kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.