Hội đồng nghiệm thu nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện từ năm 2021 do TS. Võ Văn Quốc Bảo làm trưởng nhóm

Chiều ngày 11 tháng 8 năm 2023, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thực hiện từ năm 2021: “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu Nano trong thực phẩm và nông nghiệp” do TS. Võ Văn Quốc Bảo làm trưởng nhóm. Sau 2 năm triển khai, nhóm đã đăng 2 bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS (vượt đăng ký ban đầu 1 bài); 2 bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus và 3 bài báo thuộc tạp chí KH&CN Nông Nghiệp trường Đại học Nông Lâm và Tạp chí khoa học Đại học Huế. Hội đồng kết luận:  các sản phẩm đạt được đúng với số lượng đăng ký, chất lượng sản phẩm đảm bảo, cần được tiếp tục tài trợ để nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn. Điểm trung bình sau cùng nhóm đạt được: 93 điểm, xếp loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu: