Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2010-2011: Khoa Nông học – Ngành Khoa học nghề vườn

Ngành Khoa học nghề vườn

1. Kiến thức

– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Có kiến thức cơ bản về toán, lý,hóa, sinh học đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

– Có trình độ B tin học và sử dụng được một số phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.

– Có trình độ Anh văn B, hoặc IELTS: 4,0; TOEFL, 350 ; TOEIC: 300.

– Nắm vững được kiến thức về Di truyền thực vật, Sinh lý thực vật, Hóa sinh, Khoa học đất – phân bón, Bảo vệ thực vật…tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp thu các công nghệ mới.

– Có hiểu biết sâu rộng về đại cương nghề trồng rau,trồng cây ăn quả, hoa và cây cảnh; Nắm vững cơ sở khoa học để xây dựng và quản lý quy trình trồng rau, hoa, quả, cây cảnhvà hoạt động làm vườn (VAC)ở miền Trung và cả nước.

2. Kỹ năng

Có kỹ năng nghề nghiệpXây dựng và chỉ đạo thực hiện các quy trình sản xuất và kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghệ rau, hoa, quả và thiết kế cảnh của vùng và cả nước.

– Có kỹ năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực rau, hoa, quả và cây cảnh vào thực tiễn sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

– Có kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành.

– Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập.

– Có kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề các vấn đề mới trong lĩnh vực công nghệ rau, hoa, quả và thiết kế cảnh của vùng và cả nước.

3. Thái độ

– Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

– Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam và Thế giới.

– Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

– Có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp như: Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các trung tâm, trạm trại rau hoa quả, các cơ quan sở nông nghiệp, các trang trại, các công ty rau hoa quả; công ty công viên cây xanh; Các khu du lịch sinh thái, sân golf, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu di tích lịch sử…

– Có khả năng làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

– Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực rau, hoa, quả, cây cảnh và nuôi trồng nấm ăn.

– Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực rau, hoa, quả, cây cảnh và nuôi trồng nấm ăn.

– Các tổ chức phi chính phủ.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

– Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học trong và ngoài nước.

– Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.