Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2010-2011: Khoa Nông học – Ngành khoa học cây trồng

Ngành Khoa học cây trồng

1. Kiến thức:

– Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; Có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Có kiến thức cơ bản về toán, lý,hóa, sinh học đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

– Có trình độ B tin học và sử dụng được một số phần mềm máy tính thông dụng cho chuyên ngành.

– Có trình độ Anh văn B, hoặc IELTS: 4,0; TOEFL, 350 ; TOEIC: 300.

– Có kiến thức cơ sở ngành: Di truyền thực vật, Sinh lý thực vật, Hóa sinh, Khoa học đất, Khoa học phân bón, Bảo vệ thực vật…tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp thu các công nghệ mới.

– Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực kỹ thuât trồng trọt. Nắm vững cơ sở khoa học để xây dựng và quản lý các quy trình trồng trọt các cây trồng ở miền Trung và cả nước.

2. Kỹ năng:

– Có kỹ năng nghề nghiệp: Xây dựng và chỉ đạo sản xuất các cây trồng nông nghiệp của vùng và cả nước.

– Có kỹ năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

– Có kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành.

– Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và làm việc độc lập.

– Kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam và Thế giới.

3. Thái độ:

– Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

– Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong sản xuất nông nghiệp của Việt Nam và Thế giới.

– Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

4.Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng làm việc tại các cơ quan quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học cây trồng; Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Các tổ chức phi chính phủ.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ sau đại học trong và ngoài nước. – Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.