Chương trình trao đổi sinh viên ở Nhật Bản

Từ ngày 20 tháng 2 đến 5 tháng 3 năm 2019, đại điện sinh viên trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) gồm 4 bạn: Phan Hữu Hinh, Tăng Ngọc Lam Giang, Phạm Trần Thái Dương và Trần Thị Thu Hiền tham gia trao đổi với sinh viên trường Đại học Global Environmental Studies, Nhật Bản.

Chương trình trao đổi sinh viên dựa trên sự hợp tác, khuyến nghị từ các trường Đại học ở Đông Nam Á, các hợp tác từ chương trình the Wild & Wise Collaborative Learning. Đây là cơ hội để giúp các bạn sinh viên nuôi dưỡng ý chí phấn đấu trở thành các nhà lãnh đạo giỏi trên thế giới thông qua các chương trình học tập tại Nhật Bản.

Chương trình trao đổi sinh viên sẽ giúp sinh viên của trường ĐHNL có cơ hội học tập, trao dồi khả năng ngoại ngữ, tiếp cận đến các vấn đề nghiên cứu môi trường, quản lý môi trường chuyên sâu theo hướng tiên tiến… đó là những nội dung cơ bản trong chương trình trao đổi sinh viên lần này.

Sinh viên trình bày tại hội thảo
Chụp ảnh lưu niệm với Hiệu trưởng trường Global Environmental Studies
Nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
Chụp ảnh lưu niệm