Trường ĐHNL Huế: Tuyển 14 viên chức năm 2017

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển 14 viên chức, gồm: 09 Giảng viên; 01 Nghiên cứu viên; 03 Chuyên viên và 01 Kỹ sư (chi tiết theo phụ lục đính kèm). Điều kiện cụ thể như sau:

PHÒNG CHỨC NĂNG

STT Các Phòng chức năng 1 Phòng Tổ chức Hành chính 2 Phòng Đào tạo 3 Phòng Công tác sinh viên 4 Phòng Cơ sở vật chất 5 Phòng Kế hoạch tài chính 6 Phòng Khoa học...

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Nông Lâm,...

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2020 – 2025 (Kèm theo Quyết...

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, ĐẠI HỌC HUẾ...

(Kèm theo Quyết định số: 460/QĐ-ĐHH ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế) 1 Ông Đinh Vương Hùng Chủ tịch Hội đồng...

BAN GIÁM HIỆU

PGS.TS. TRẦN THANH ĐỨC, Hiệu trưởng Email: tranthanhduc@huaf.edu.vn (1) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: - Mục tiêu chiến lược và kế hoạch phát triển của...

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NHIỆM KỲ 2015-2020 Điện thoại:+84(0)2343.528055 Tổng số Đảng viên hiện nay: 245 Đảng viên Hộp thư liên lạc: - Đảng ủy: danguydhnl@huaf.edu.vn - Thường vụ Đảng ủy: thuongvudunl@huaf.edu.vn - Các...

CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN TRADE UNION 1.       Lịch sử hình thành: Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn trường ĐHNL gắn liền với quá trình hình...

Viện nghiên cứu phát triển

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN Institute of Development Studies Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Huế Điện thoại: 0234. 3521055 Fax: +84(0)234.3524923 Email: vienncpt@huaf.edu.vn Website: 1.     Quá trình hình thành và phát...

Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Nhiệm kỳ 2020-2025)

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm