Trường ĐHNL Huế: Tuyển 14 viên chức năm 2017

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cần tuyển 14 viên chức, gồm: 09 Giảng viên; 01 Nghiên cứu viên; 03 Chuyên viên và 01 Kỹ sư (chi tiết theo phụ lục đính kèm). Điều kiện cụ thể như sau:

Điều kiện và quy trình tuyển dụng: Thực hiện theo Quy định về tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động Trường Đại học Nông Lâm (Ban hành kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế).

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);
  • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (có dán ảnh);
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập, giấy khai sinh, giấy CMND, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
  • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện quy định được khám sức khỏe chứng nhận;
  • Bản sao các giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
  • Bản cam kết làm việc lâu dài tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nếu được tuyền dụng (theo mẫu).

Thời hạn nộp hồ sơ: Kể từ ngày 19/12/2017 đến hết ngày 16/01/2018.

Ghi chú:

Hồ sơ có tại Tổ Tố chức, Phòng Tổ chức – Hành chính;

Lệ phí nộp hồ sơ: 200.000đ/bộ;

Lệ phí thi tuyển: 500.000đ/vị trí dự tuyển;

Hồ sơ không trúng tuyển không hoàn trả lại cho ứng viên;

Thông tin tuyển dụng được đăng tải trên Website https://www.huaf.edu.vn.

Chi tiết nộp hồ sơ tuyển dụng liên hệ tại Tổ Tổ chức, Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, TP. Huế. Điện thoại: 0234 3538482.

Xin vui lòng xem Chi tiết tại link:http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/217-TB-DHNL-582