Thông báo về việc tổ chức Họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp 2 lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc