Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:
1. Họ và tên: Nguyễn Xuân Vũ
Ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 9620110
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm vi khuẩn có ích Bacillus trong sản xuất lạc ở Quảng Nam
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Thời gian: 13h30 ngày 29 tháng 7 năm 2021
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

———————————————————————————————

2. Họ và tên: Trần Phương Đông
 Ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 9620110
Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp cho cây cao su tiểu điền tại Thừa Thiên Huế
Người hướng dẫn 1:GS.TS. Trần Đăng Hòa – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Minh Hiếu
Thời gian: 7h30 ngày 30 tháng 7 năm 2021
 Địa điểm:Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.