Tập huấn viết chuẩn đầu ra

Ngày 04/7/2020, tại Nhà Đa chức năng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã diễn ra buổi Tập huấn Viết chuẩn đầu ra. Buổi tập huấn này nhằm cung cấp lý thuyết và thực hành viết chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (CTĐT), ma trận CTĐT và chuẩn đầu ra môn học.

Giảng viên của buổi tập huấn là TS. Phạm Thị Tuyết Nhung từ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; là chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động về Chuẩn đầu ra, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học, cao đẳng ở Mỹ, hiện là ủy viên Hội đồng tư vấn Bảo đảm và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự buổi tập huấn có trên 60 cán bộ, giảng viên đến từ 07 khoa chuyên môn của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Đây là những GV nòng cốt của các Tổ cập nhật và điều chỉnh Chương trình đào tạo ở các Khoa. Đợt tập huấn này diễn ra trong bối cảnh Nhà trường đang triển khai cập nhật 28 chương trình đào tạo bậc đại học để đáp ứng yêu cầu của Nghị định 99/2019/NĐ-CP trong đó Xây dựng và công bố Chuẩn đầu ra cho mỗi CTĐT là bắt buộc.

Dù hoạt động này diễn ra vào dịp cuối tuần, nhưng các giảng viên tham dự tập huấn đã thảo luận nhóm, làm bài tập nhóm sôi nổi.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: