Quyết định về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025

Theo quyết định số 189/QĐ-ĐHH, ngày 14/02/2020, Giám đốc Đại học Huế quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Đức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) nhiệm kỳ 2014-2019, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Thanh Đức đã từng đảm nhận rất nhiều vị trí công tác quan trọng trong Đảng, Đoàn thể và Chính quyền. Dưới đây là tóm tắt quá trình công tác, học tập, bồi dưỡng (đến 02/2020):

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,
LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường Ngành học hoặc tên lớp học Thời gian học Hình thức học Văn bằng, chứng
chỉ, trình độ
Trường ĐHNL, ĐHH Trồng trọt 9/1993 – 3/1998 Chính quy, tập trung Bằng kỹ sư
Trường ĐHNL, ĐHH Trồng trọt 9/1999 – 11/2002 Chính quy, tập trung Bằng thạc sĩ
Trường ĐH Công giáo Louvain (UCL),
Vương quốc Bỉ
Khoa học đất 4/2006 – 6/2007 Chính quy, tập trung Bằng thạc sĩ nghiên cứu (DEA)
Trường ĐH Kyoto,
Nhật Bản
Nghiên cứu môi trường toàn cầu 6/2008 – 3/2012 Chính quy, tập trung Bằng tiến sĩ
Học viện Chính trị khu vực III Cao cấp chính trị 6/2017 – 2/2019 Không tập trung Bằng Cao cấp lý luận chính trị
Trường Quân sự Quân khu 4 Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 3/2019 – 4/2019 Tập trung Chứng nhận

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm
đến tháng, năm
Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
6/1998 – 8/1998 Cán bộ hợp đồng giảng dạy ngắn hạn trường ĐHNL, ĐHH
9/1998 – 01/1999 Cán bộ hợp đồng giảng dạy dài hạn trong chỉ tiêu biên chế trường ĐHNL, ĐHH
01/1999 – nay Giảng viên trường ĐHNL, ĐHH
10/1998 – 9/1999 Bí thư Liên chi đoàn Khoa Nông học, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHNL, ĐHH
10/1999 – 11/2002 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHNL, ĐHH
12/2002 – 11/2005 Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐHNL, ĐHH
5/2002 – 11/2003 Chi ủy viên chi bộ khoa Nông học, Đảng bộ trường ĐHNL, ĐHH
4/2005 – 4/2006 Chi ủy viên chi bộ khoa Tài nguyên Đất và Môi trường nông nghiệp (TNĐ&MTNN), Đảng bộ trường ĐHNL, ĐHH
10/2003 – 9/2005 Đảng ủy viên Đảng bộ trường ĐHNL, ĐHH
10/2005 – 4/2006 Phó chủ tịch công đoàn bộ phận khoa TNĐ&MTNN, trường ĐHNL, ĐHH
4/2005 – 4/2006 Phó trưởng Bộ môn Trắc địa – Bản đồ, khoa TNĐ&MTNN, trường ĐHNL, ĐHH
4/2006 – 7/2007 Học thạc sĩ nghiên cứu tại trường ĐH Công giáo Louvain, vương quốc Bỉ
6/2008 – 3/2012 Học nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường ĐH Kyoto, Nhật Bản
6/2009 – 3/2012 Bí thư Chi bộ Lưu học sinh – Tu nghiệp sinh Kyoto, Đảng bộ cơ sở Nhật Bản, Đảng bộ Ngoài nước
6/2013 – 01/2015 Phó Trưởng khoa TNĐ&MTNN, trường ĐHNL, ĐHH
01/2015 – 11/2017 Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học, trường ĐHNL, ĐHH
3/2015 – 10/2016 Chi ủy viên chi bộ Đào tạo đại học – Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Đảng bộ trường ĐHNL, ĐHH
5/2015 – 9/2018 Đảng ủy viên Đảng bộ trường ĐHNL, ĐHH
4/2016 – nay Thành viên Hội đồng trường – trường ĐHNL, ĐHH nhiệm kỳ 2014-2019
9/2017 – 5/2018 Bí thư chi bộ Phòng Đào tạo đại học, trường ĐHNL, ĐHH
11/2017 – 4/2018 Phó trưởng phòng phụ trách, Phòng Đào tạo Đại học, trường ĐHNL, ĐHH
3/2018 – nay Phó giáo sư
4/2018 – 12/2019 Phó Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH
9/2018 – nay Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy trường ĐHNL, ĐHH
9/2019 – nay Phó Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ trường ĐHNL, ĐHH
01/2020 – nay Phó Hiệu trưởng, phụ trách trường ĐHNL, ĐHH
Từ 14/2/2020 Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH