Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

Sáng ngày 30/8/2023, tại Hội trường trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023 và  triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Tham dự hội nghị về phía ĐHH có : PGS.TS. Lê Anh Phương – Giám đốc ĐHH. Về phía trường ĐHNL, có PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng – Chủ trì Hội nghị; GS.TS. Trần Đăng Hòa – Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Lê Đình Phùng – Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng; Ban thường vụ Đảng ủy; Đại  diện lãnh đạo các Khoa, Phòng chức năng, Đoàn thanh niên, Trung tâm, Viên nghiên cứu cùng toàn thể viên chức, người lao động trong Nhà trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được lắng nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024. Năm học 2022 – 2023, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng nhà trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:

  • Ổn định cơ cấu tổ chức Nhà trường; hoàn thiện hệ thống quy định, văn bản điều hành nội bộ phù hợp với Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 và các quy định cấp trên; ban hành Chiến lược phát triển trường ĐHNL, ĐHH giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030; Ban hành Đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022 – 2026; Ban hành quy hoạch chuyên môn, quy định đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội ngũ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Nhà trường.
  • Tiếp tục tái cấu trúc ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo; tập trung mọi nguồn lực cho việc quảng bá tuyển sinh; cập nhập chương trình sau đại học theo hướng liên thông giữa các lĩnh vực, nhóm ngành; tăng cường công tác quảng bá tuyển sinh; liên kết đào tạo đại học và sau đại học, chú trọng hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo theo hướng đặt hàng đào tạo, phát triển đa dạng hình thức đào tạo.
  • Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ; thúc đẩy hợp tác giữa Nhà trường với địa phương, doanh nghiệp; tăng số lượng xuất bản quốc tế và nâng cao chất lượng tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp; tạo ra nhiều sản phẩm KHCN và tăng nguồn thu cho Nhà trường; đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo sinh viên; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế gắn với đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của Nhà trường: Xây dựng các phần mềm phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, bao gồm phần mềm tạp chí điện tử với tên miền độc lập và phần mềm tích hợp thu học phí trực tuyến với ngân hàng …
  • Hoàn thiện tổ chức Bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD) trong toàn trường và xây dựng hệ thống văn bản quản lý điều hành về Khảo thí và BĐCLGD; triển khai các hoạt động BĐCLGD; đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
  • Tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí và tham mưu lãnh đạo Nhà trường tăng nguồn thu nhằm đảm bảo các hoạt động Nhà trường và cân đối kinh phí chi trả lương tăng thêm cho VC, NLĐ.

Tuy đạt được nhiều kết quả trong năm học vừa qua nhưng vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế, vì vậy nhà trường đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm học 2023 – 2024.

PGS.TS. Lê Anh Phương –  Giám đốc ĐHH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Lê Anh Phương –  Giám đốc ĐHH đã chỉ ra những thế mạnh của trường ĐHNL, ĐHH trong: 1. Đội ngũ CB, GV trình độ cao , có nhiều GS, PGS; 2. Nghiên cứu khoa học & hợp tác quốc tế;  3. Chất lượng đào tạo thể hiện qua tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao; 4. Đảm bảo chất lượng giáo dục: hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 1 và chuẩn bị kiểm định chất lượng chu kỳ 2 trong thời gian tới; 5. Từ sinh viên đến các cán bộ có nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo, môi trường học tập và làm việc đảm bảo và chất lượng. PGS.TS. Lê Anh Phương hy vọng trường ĐHNL, ĐHH sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh này trong thời gian tiếp theo để Nhà trường vượt qua những khó khăn thử thách và phát triển vững mạnh.

Hội nghị đã lắng nghe, thảo luận một số ý kiến như: điều chỉnh chương trình đào tạo, sắp xếp thời gian đi thực tập, thực tế của sinh viên hợp lý; đầu tư thêm cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học; Các đơn vị làm việc nên có sự thống nhất, giải thích và hướng dẫn nếu có sự thay đổi trong quy trình làm việc của các đơn vị hành chính.

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH đánh giá cao sự nỗ lực của từng cá nhân, đơn vị trong toàn trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học vừa qua. PGS.TS. cho biết, năm học tới còn nhiều thách thức, việc tuyển sinh ngày càng khó khăn. Vì vậy, PGS.TS. hy vọng rằng mỗi CBVC&LĐ trong nhà trường đều nỗ lực, đồng lòng cũng nhà trường vượt qua khó khăn trong những năm tiếp theo.

Tiếp đó, Hội nghị cũng đã tổ chức ký kết Giao ước thi đua của khối phòng chức năng và khoa chuyên môn.