GS.TSKH Đặng Hùng Võ thuyết trình về “Chính sách đất đai của Việt Nam”

Ngày 23/2/2013, Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức buổi thuyết trình về chủ đề: “Chính sách đất đai Việt Nam” do GS.TSKH Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chuyên gia hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Quản lý đất đai trình bày. PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Trưởng Khoa TNĐ &MTNN đã điều hành buổi thuyết trình.

Tham dự có PGS.TS Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, các lãnh đạo trong Ban giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng trực thuộc trường, các nhà khoa học trong và ngoài Trường, cùng 300 cán bộ giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các ngành học về Quản lý đất đai, Quản lý thị trường bất động sản.

Tại buổi thuyết trình, GS.TSKH Đặng Hùng Võ đã trình bày khái quát về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, quá trình hình thành và phát triển của các chính sách đất đai Việt Nam, những vấn đề tồn tại hiện nay trong việc thực hiện chính sách đất đai ở các cấp. Đặc biệt là Luật đất đai năm 2003 đang được lấy ý kiến để sửa đổi và bổ sung. Giáo sư đã nhấn mạnh đến năm công cụ quan trọng để quản lý đất đai hiện nay của Việt Nam gồm: (1) Pháp luật và các văn bản dưới luật, (2) Qui hoạh sử dụng đất đai theo hướng kết hợp với qui hoạch không gian, lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, (3) Hành chính về đất đai, (4) Tài chính về đất đai và (5) Công nghệ quản lý đất đai.

Cũng tại buổi thuyết trình, người tham dự được lắng nghe những thông tin rất bổ ích về định hướng chiến lược quản lý đất đai trong giai đoạn tới của Việt Nam trên cơ sở Hiến pháp và luật đất đai sửa đổi theo hướng sử dụng đất gắn với các yếu tố xã hội, môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và quá trình đô thi hóa. Khía cạnh chính sách đất đai cho người nghèo, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa. Tiếp đó, Giáo sư đã trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi, đặc biệt là những điểm mới trong dự thảo luật đất đai sửa đổi lần này.

Đây là dịp để tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, chuyên môn giữa Giáo sư với CBGV, NCS và sinh viên Khoa Tài nguyên đất và Môi trường Nông nghiệp nói riêng và trường Đại học Nông Lâm, ĐHH nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi thuyết trình

GS.TSKH Đặng Hùng Võ đang thuyết trình

PGS.TS Nguyễn Minh Hiếu tặng hoa cho GS.TSKH Đặng Hùng VõKhông khí tại Hội trường