Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

Nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đời sống; qua đó tôn vi, ghi nhận công lao của các tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước, đồng thời tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018, Ban tổ chức quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng lần thứ IX, năm 2018:

Giải thưởng lần thứ IX, năm 2018 bao gồm các lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông;

2. Có khí và tự động hóa;

3. Sinh – y học phục vụ sản xuất và đời sống;

4. Công nghệ vật liêu;

5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

6. Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới;

7. Khoa học xã hội và nhân văn.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng: Từ ngày ra thông báo đến hết 17 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2018.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế.