Đại hội Hội cựu giáo chức trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (Nhiệm kỳ 2018-2023)

11.11.2018 vừa qua, tại Nhà Đa Chức Năng trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huê (ĐHH) đã diễn ra đại hội Hội cựu giáo chức (CGC) trường Đại học Nông Lâm.

Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới của hội CGC, trường ĐHNL, ĐHH. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá đầy đủ tình hình hoạt động của Hội, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II và xác định phương hướng, nội dung hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Văn nghệ chào mừng

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hết hoạt động của Hội nhiệm kỳ II và phương hướng, nội dung hoạt động nhiệm kỳ III.

PGS.TS. Lê Văn An – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ tại Đại hội

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội CGC Việt Lam phát biểu và khen tặng Đơn vị

Bên cạnh đó đại hội đã được nghe các báo cáo: kiểm điểm của Ban chấp hành khóa II, quyết toán tài chính của hội nhiệm kỳ II.

Cũng trong buổi này, Hội CGC đã được Trung ương Hội CGC Việt Nam khen tặng là Đơn vị xuất sắc toàn diện nhiệm kỳ 2013-2018.

Tặng hoa Ban chấp hành nhiệm kỳ II (2013-2018)

Ra mắt ban chấp hành nhiệm kỳ III (2018-2023)

Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới (2018-2023).