Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế Khóa X (nhiệm kỳ 2010-2012)

Sáng ngày 07.11, tại trường Đại học Nông Lâm Huế đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Nông lâm Huế khóa X (nhiệm kỳ 2010-2012). Tham dự có TS. Đinh Vương Hùng- Phó Bí thư trường Đại học Nông Lâm, cùng 270 sinh viên là lớp trưởng, bí thư, và sinh viên ưu tú của các lớp trong trường.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Phụng – Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên đã báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế khóa IX (nhiệm kỳ 2008-2010), với những kết quả đạt được trên các mặt hoạt động về: công tác, giáo dục chính trị, tư tưởng và rèn luyện đạo đức trong sinh viên; phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện trong sinh viên; phong trào sinh viên tình nguyện, chung sức vì cộng đồng; công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của sinh viên; công tác xây dựng Hội sinh viên, tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng.

Các phong trào thi đua “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp” và “sinh viên tình nguyện” đã được thực hiện có hiệu quả tạo môi trường, điều kiện cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành tích tốt. Phong trào văn nghệ, thể thao luôn được chú trọng quan tâm tạo nên một môi trường rèn luyện và vui chơi giải trí lành mạnh cho toàn thể sinh viên trong toàn trường….

Nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên trường Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ 2010-2012, đồng chí Nguyễn Văn Nhân Nghĩa – Hội trưởng Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế cho biết: Tiếp tục đổi mới để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của Hội; Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên, xây dựng và củng cố tổ chức Hội sinh viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới; Tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng, xây dựng công tác Hội và phong trào sinh viên trong trường; Phấn đấu 100% Hội viên được học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của trường Đại học Nông Lâm Huế và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Đại học Nông Lâm nhiệm kỳ (2010-2012). Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của công tác Hội và phong trào sinh viên trong giai đoạn phát triển mới của nhà trường. Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế mong muốn nhà trường và toàn xã hội quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đến sinh viên, lực lượng ưu tú nhất của tuổi trẻ, là nguồn nhân lực có tiềm năng trí tuệ và sức khỏe, giữ vị trí vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển nhà trường và xã hội.

Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí vào Ban chấp hành Hội sinh viên trường và đồng chí Trần Minh Quang được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên nhiệm kỳ 2010-2012, và 2 Phó chủ tịch là Nguyễn Xuân Hùng và Trần Trọng Vương.


Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế khóa X

Đoàn chủ tịch làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân Nghĩa trình bày Phương hướng và nhiệm vụ khóa X nhiệm kỳ 2010-2012

Không khí tại đại hội

Đoàn Thư ký làm việc