Công văn hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học viên, sinh viên đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học