Công đoàn cơ sở trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm kêu gọi toàn thể các đơn vị, đoàn viên, VC, NLĐ:

1. Thực hiện quy định Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Thông tin về các tấm gương của cơ quan đơn vị thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, tấm gương cá nhân bỏ thuốc.

2. Xây dựng phong trào thi đua “cơ quan không khói thuốc, môi trường làm việc không khói thuốc”

3. Các công đoàn bộ phận cam kết triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá. Phân công nhiệm vụ cho các công đoàn bộ phận phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở VC, NLĐ và người học thực hiện nghiêm việc không hút thuốc tại đơn vị.

4. Hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá 31.5

Vui lòng kích vào link để xem tài liệu hướng dẫn: https://drive.google.com/drive/folders/1U3PR6yW56MiddDnGZiA36TskXWzo3-Wh?usp=sharing