Ngành Phát triển nông thôn

0
NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Đào tạo cán bộ liên ngành Kinh tế...

Cao đẳng Trồng trọt

0
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG (ĐIỀU CHỈNH) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Khoa học cây trồng Loại...

Cao đẳng Quản lý đất đai

0
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (ĐIỀU CHỈNH) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Quản lý...

Cao đẳng Nuôi trồng thuỷ sản

0
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (ĐIỀU CHỈNH) Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Nuôi...

Cao đẳng Công nghiệp và công trình nông thôn

0
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Công thôn Loại hình đào tạo: Chính quy (Ban...

Cao đẳng Chăn nuôi

0
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Trình độ đào tạo: Cao đẳng Ngành đào tạo: Chăn nuôi Loại hình đào tạo: Chính quy...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm