Kế hoạch giảng dạy (Thú y)

TT Nội dung Tín chỉ Học kỳ 1 2 3 ...

Thú y

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo: Đại...

Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình

TT Học phần Giảng viên Đơn vị 1 Những nguyên lý cơ...

Chăn nuôi thú y

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo:...

Đào tạo sau Đại học

Chương trình Đào tạo Thạc sỹ

Đào tạo Cao đẳng

Gồm 02 chuyên ngành đào tạo:

Các ngành đào tạo của khoa Khuyến nông & PTNT

Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn: ĐÀO TẠO CÁN BỘ LIÊN NGÀNH KỸ THUẬT-KINH TẾ HỌC-XÃ HỘI HỌC PHÁT TRIỂN...

Bài viết mới

25,392Thành viênThích
2Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết được quan tâm