Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Bounthavy Vongkhamchanh

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế:
Nghiên cứu sinh: Bounthavy Vongkhamchanh
Ngành: Chăn nuôi.
Đề tài: Uses of biochar and cassava for cattle production and methane reduction in Lao PDR”.
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Văn An
Người hướng dẫn 2: TS. Dương Thanh Hải
Thời gian: 8h00 ngày 20 tháng 7 năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.