Thư mời tham dự Hội nghị tổng kết Dự án “Canh tác Nông nghiệp Bền vững – SFARM”

Dự án Canh tác Nông nghiệp Bền vững (SFARM) được tài trợ bởi Chương trình ERAMUS + thuộc Liên minh Châu Âu. Mục tiêu của dự án là:  Phát triển chương trình thạc sỹ Nông nghiệp bền vững theo hướng tiên tiến, sáng tạo tại các cơ sở giáo dục sau đại học châu Á; Tăng cường hợp tác, trao đổi kiến thức trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững giữa các cơ sở đào tạo châu Á và châu Âu; Thiết lập mối quan hệ bền vững với các công ty, doanh nghiệp nông nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu về nguồn nhân lực và nâng cao cơ hội việc làm cho các học viên SFARM. Sau thời gian hoạt động, Ban quản lý dự án tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Canh tác Nông nghiệp Bền vững – SFARM” với thời gian, địa điểm như sau:

Thời gian: Từ ngày 12 và ngày 13 tháng 7 năm 2021
Địa điểm: Phòng họp 3, 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế
Hình thức hội nghị: Trực tuyến
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ: