Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Mỹ Linh

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Linh.
Ngành: Chăn nuôi.
Mã số: 9620105
Đề tài: Khả năng sinh sản của bò cái lai Brahman được phối giống Droughtmaster, Charolais, Red Angus và sức sản xuất thịt của đời con nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi.
Người hướng dẫn 1:GS.TS. Lê Đình Phùng – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Người hướng dẫn 2:PGS.TS. Đinh Văn Dũng – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 7 năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.