Thông báo học bổng Hessen năm 2017-2018

Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và NghỆ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2017-2018 như sau:

1. Giá trị và số lượng học bổng: 03 suất, mỗi suất trị giá 12 tháng học bổng (12 tháng x 18 Euro = 216 Euro).

2. Tiêu chí và đối tượng nhận học bổng:

– Sinh viên có kết quả học kỳ 1 năm học 2017-2018 đạt từ 7.5 trở lwwn.

Tiêu chí ưu tiên: Sinh viên có tham gia các chương trình hoạt động xã hội như hiến máu nhân đạo, tình nguyện, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai…

– Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn

– Không có nhận học bổng hỗ trợ khác trong năm 2017-2018

3. Hồ sơ xét Học bổng của sinh viên: hồ sơ bao gồm các thử tục sau:

– Tờ khai thông tin các nhân xin học bổng (Theo mẫu đính kèm)

– Bảng điểm theo mẫu của tổ chức học bổng (Theo mẫu đính kèm)

– Giấy chứng nhận hoàn cảnh gia đình (giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo…)

– Giấy khen và các chứng nhận ưu tiên (giấy khen hoạt động Đoàn Hội, giấy chứng nhận tham gia hiến máu, các hoạt động tình nguyện…)

4. Thời gian và hình thức nộp:

Sinh viên nộp hồ sơ tại phòng CTSV hạn cuối nộp hồ sơ 10h00, ngày 23 tháng 03 năm 2018 (nộp tại phòng Công tác sinh viên), ngoài bì hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ xét học bổng Hessen”

Mọi thông tin xin liên hệ với cô Nguyễn Thị Thùy An qua số điện thoại 02343.538032 hoặc email nguyenthithuyan@huaf.edu.vnđể biết thêm chi tiết.

Vui lòng xem chi tiết thông báo và các mẫu đính kèm tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/47-TB-DHNL-CTSV-642