Seminar chia sẻ hoạt động và kết quả của dự án FTviet, hợp phần nâng cao năng lực do Trường Đại học Nông Lâm phụ trách

Vừa qua (7/6/2023) tại Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra Seminar chia sẻ hoạt động và kết quả của dự án FTviet, hợp phần nâng cao năng lực do Trường ĐHNL phụ trách.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội thảo, có GS.TS.Christian Kull (đại học Lausanne); Về phía trường ĐHNL, có PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng.

Cùng tham dự hội thảo, có PGS.TS Trần Nam Thắng là điều phối hợp phần nâng cao năng lực của dự án tại trường ĐHNL, ĐHH, TS. Ngô Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm CORENARM, phụ trách hợp phần vận động chính sách. Thành phần chủ yếu tham gia hội thảo là Ban chủ nhiệm và giáo viên Khoa Lâm nghiệp, các giáo viên và sinh viên nhận tài trợ nghiên cứu từ dự án FTViet và các thầy cô, học sinh có quan tâm.

Toàn cảnh Hội nghị

Với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng tài trợ cho các lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến các hợp phần của dự án, bao gồm: (1) Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám trong quản lý tài nguyên; (2) Nghiên cứu về thảm thực vật rừng; (3) Dịch vụ hệ sinh thái; (4) Nghiên cứu về loài xâm lấn (dây bìm); (5) Nghiên cứu về cây họ Dầu (Dipterocarps); (6) Nghiên cứu về xã hội – kinh tế và sinh kế – biến đổi khí hậu: thu thập dữ liệu quy mô rộng để phân tích xu hướng; (7) Đánh giá nhu cầu đào tạo, năng lực của các bên liên quan; (8) Các định hướng nghiên cứu liên quan khác: chế biến, chuỗi giá trị, lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu, phát triển các mô hinh sinh kế…..

Trong 6 năm qua, dự án đã tài trợ học bổng toàn phần cho 2 nghiên cứu sinh làm tiến sỹ tại khoa Lâm nghiệp, 10 tài trợ nghiên cứu cho sinh viên cao học, 22 đề tài nghiên cứu cấp trường (16 đề tài của giảng viên và 6 đề tài nhóm sinh viên). Các hoạt động tài trợ đã hỗ trợ 7 Khoa và phòng chức năng của Trường ĐHNL (tập trung khá lớn ở Khoa Lâm nghiệp và Khoa Phát triển nông thôn), và có cả một số nghiên cứu của các trường đại học thành viên của ĐHH. Dự án cũng đã tài trợ cho các hoạt động liên quan đến chia sẻ thông tin khoa học, tập huấn phân tích xử lý số liệu, viết báo cáo, và xuất bản ấn phẩm trên các tạp chí chuyên ngành…, hỗ trợ in ấn Poster và trao giải thưởng cho Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa Trường ĐHNL năm 2023. Từ các nghiên cứu được tài trợ trong 6 năm qua, đã có 37 bài báo được đăng và chấp nhận đăng gồm 11 bài báo Quốc tế và 27 bài báo đã đăng ở các tạp chí uy tín trong nước.

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng trường ĐHNL trao quà lưu niệm cho GS. TS. Christian Kull

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng trường ĐHNL đã trao quà lưu niệm cho GS. TS. Christian Kull (đại diện cho trường đại học Lausanne) đồng thời gửi lời cảm ơn đến Viện Hàn lâm khoa học Thuỵ Sỹ và Quỹ nghiên cứu khoa học quốc gia Thuỵ Sỹ đã hỗ trợ cho trường ĐHNL, ĐHH trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ giáo viên và sinh viên của nhà trường và hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và xuất bản trong thời gian tới.