Nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa cấp trường: “Sản xuất giống cây thanh trà nhỡ của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế”

Chiều ngày 21 tháng 1, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tiến hành họp Hội đồng nghiệm thu dự án Sản xuất thử nghiệm và thương mại hoá cấp trường: “Sản xuất cây giống thanh trà nhỡ của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế” do TS. Lã Thị Thu Hằng làm chủ nhiệm. Dự án được thực hiện từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, đạt được các kết quả chính như sau:

  1. Xác định được liều lượng phân bón NPK cho cây thanh trà nhỡ sinh trưởng phát triển tốt trong giai đoạn 1 năm tuổi là 40g/cây/năm.
  2. Xây dựng được mô hình sản xuất cây giống thanh trà nhỡ, có chất lượng tốt để trồng ngoài sản xuất. Quy mô 2.000/1.000 m2 (vượt so với thuyết minh).
  3. Thiết kế logo nhãn hiệu bầu ươm trồng cây giống thanh trà nhỡ mang thương hiệu trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
  4. Đăng ký 01 nhãn hiệu cây giống thanh trà nhỡ mang thương hiệu nhà trường.
  5. Đào tạo 02 kỹ sư nông nghiệp (vượt trội so với thuyết minh).
Hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu chiều 21 tháng 1