Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ quỹ Gen cấp Quốc gia “Khai thác và phát triển nguồn gen cây Quao (Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum) tại vùng Duyên hải miền Trung”

Ngày 26.8.2020, Phòng Khoa học, HTQT & TTTV đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ quỹ Gen cấp Quốc gia Khai thác và phát triển nguồn gen cây Quao (Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum) tại vùng Duyên hải miền Trung do PGS. TS. Nguyễn Văn Minh làm chủ nhiệm. Đoàn kiểm tra gồm có đại diện  phòng Khoa học, HTQT & TTTV và đại diện Phòng Kế hoạch Tài chính. Đoàn đã đi tham quan 4 mô hình tại xã Hương Phong và xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm nghiên cứu đã triển khai các mô hình nhân giống cây Quao bằng hom và bằng hạt.  Kết quả mô hình cho thấy, nhân giống cây Quao bằng hạt có khả năng sinh trưởng tốt hơn bằng hom. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu và các nội dung nghiên cứu đúng độ theo thuyết minh.