Hội thảo chia sẻ về cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học ở Việt Nam

0
68

Chia sẻ về cơ chế khuyến khích nghiên cứu khoa học trong các trường Đại học ở Việt Nam là chủ đề của Hội thảo vừa được trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) tổ chức sáng nay (26.12.2018). PGS.TS. Lê Đình Phùng- Phó Hiệu trưởng trường ĐHNL chủ trì Hội thảo. Hội thảo do chương VLIR-IUC Đại Học Huế tài trợ.

PGS.TS. Lê Đình Phùng- Phó Hiệu trưởng chia sẻ tại Hội Thảo

Hội thảo nhằm mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp về (i) Tổ chức phòng thí nghiệm phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo (ii) Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh (iii ) Kết nối giữa các nhóm nghiên cứu với các phòng thí nghiệm quốc tế (iv) Chuyển từ kết quả nghiên cứu sang các sản phẩm có khả năng thương mại  hoá, sản phẩm mang thương hiệu cho đơn vị (v) Xuất bản quốc tế để đáp ứng yêu cầu mới của quy chế đào tạo tiến sĩ, quy định của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và nâng cao thương hiệu của nhà trường.

Tham gia Hội thảo gồm có các chuyên gia đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Cần Thơ, Trung tâm chuyển giao Khoa học kỹ thuật – Sở KHCN tỉnh Quảng Trị, Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đại học Huế và các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học ở các Khoa chuyên môn, Phòng Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế Trường ĐHNL, ĐHH.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trình bày các chủ đề liên quan đến cơ chế khuyến khích, cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học tại một số đơn vị như: Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ, tạo sản phẩm thương mại hoá, mô hình đại học nghiên cứu gắn với đào tạo (Research Based Education), công nhận giờ khoa học tại trường Đại học Cần Thơ do GS.TS. Nguyễn Thanh Phương- Đại Biểu Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng trường trường ĐH Cần Thơ trình bày; Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường thương mại hóa sản phẩm cũng như tăng cường xuất bản quốc tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam của TS. Trần Hiệp-  Phó trưởng Ban KHCN – Học viện NN Việt Nam; ThS. Đào Ngọc Hoàng- Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN- Sở KHCN tỉnh Quảng Trị với chủ đề Thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương- Đại Biểu Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng trường trường ĐH Cần Thơ trình bày tại Hội thảo

TS. Trần Hiệp-  Phó trưởng Ban KHCN – Học viện NN Việt Nam

ThS. Đào Ngọc Hoàng- Giám đốc Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN- Sở KHCN tỉnh Quảng Trị

Hội thảo đã cung cấp các thông tin bổ ích cho các nhà khoa học và đặc biệt là các nhà quản lý trong việc đề xuất các chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo trong các trường đại học trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tự chủ đại học, đồng thời là cầu nối giúp các nhà khoa học phát triển hoạt động nghiên cứu theo hướng kết nối quốc tế, xuất bản quốc tế và các sản phẩm có khả năng thương mại hóa, khả năng chuyển giao cao.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 8 =