Học bổng Chevening năm học 2011-2012

Chương trình học bổng Chevening có mục tiêu tạo điều kiện cho các cán bộ có năng lực của Việt Nam theo học sau đại học tại nước Anh và tiếp thu những kiến thức mới nhằm phục vụ đất nước.

Chương trình học bổng Chevening 2011-2012 ở Việt Nam bao gồm các lĩnh vực ưu tiên hợp tác như:

  • Hợp tác chính trị-ngoại giao

  • Các vấn đề toàn cầu và khu vực

  • Thương mại và đầu tư

  • Phát triển kinh tế- xã hội bền vững

  • Giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ

  • An ninh và quốc phòng

  • Giao lưu nhân dân

Thời hạn cuối nộp hồ sơ trực tuyến là ngày 21.3

Để biết thêm chi tiết về học bổng, người quan tâm xin xem tại file đính kèm