Hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế: Tiếp tục phát triển và khẳng định vị thế

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở trường đại học đóng một vai trò quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như cải thiện vị thế của mình trong chiến lược hội nhập quốc tế. Năm học 2020 – 2021 đã kết thúc, trước tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã khắc phục khó khăn và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, một số kết quả đạt được như:
– Nhà trường đã triển khai thực hiện 116 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và 130 đề tài nghiên cứu (cán bộ, giảng viên) cấp Trường, 03 đề tài cấp Trường trọng điểm, 03 đề tài nghiên cứu sản xuất thử nghiệm; 26 đề tài nghiên cứu cấp Đại học Huế; 17 nhiệm vụ đề tài cấp Tỉnh/huyện; 06 đề tài nghiên cứu cấp Bộ và 02 đề tài nghiên cứu cấp Quốc Gia.
– Trường ĐHNL, ĐHH chú trọng xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh. Đến nay, nhà trường có 09 nhóm tham gia nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế và 05 nhóm nghiên cứu mạnh cấp trường đã được công nhận và đang triển khai trong giai đoạn 2021 – 2023.
– Số lượng bài báo WoS, Scopus trong giai đoạn 2019 – 2021 xuất bản trung bình được 70 bài/năm, có 12 đầu sách chuyên khảo/tham khảo được xuất bản. Năm học vừa qua, Trường ĐHNL vinh dự được ĐHH khen thưởng cho 13 nhà khoa học có chỉ số H-index theo Scopus cao trong tổng số 46 nhà khoa học của ĐHH (chiếm hơn 28%).
– Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp của trường hoạt động từ năm 2017 đến nay, xuất bản 14 số với 280 bài liên tục. Đặc biệt, ngày 08 tháng 11 năm 2021 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm: 0,75 điểm đối với Hội đồng liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp và 0,5 điểm đối với Hội đồng liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản.
– Có nhiều sản phẩm chuyển giao công nghệ, ứng dụng trong thực tiễn. Trong đó, số lượng sản phẩm, kết quả nghiên cứu được chuyển giao trong giai đoạn 2019 – 2021 là 88 sản phẩm và 05 kết quả chuyển giao có nguồn thu, 05 sản phẩm nghiên cứu được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ trong đó có 01 sản phẩm đăng ký giải pháp hữu ích.

Đặc biệt năm 2021, trên cơ sở các mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm 2021 đối với nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Trường ĐHNL đã nghiệm thu 106 đề tài NCKH cấp trường, cấp trường trọng điểm, cấp sinh viên với tổng kinh phí 820 triệu đồng. Trong đó, 28 đề tài xếp loại xuất sắc, 61 đề tài xếp loại tốt với các sản phẩm gồm 38 bài báo trong nước thuộc danh mục HĐGSNN, 02 bài báo quốc tế. Bên cạnh tạo ra các sản phẩm khoa học đáp ứng nhu cầu thực tiễn và sản xuất, nhiều đề tài đã được Nhà trường lựa chọn tham dự các cuộc thi KH&CN uy tín và đạt nhiều thành tích, tiêu biểu 01 giải Nhì cuộc thi NCKH dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 02 giải Khuyến khích cuộc thi NCKH dành cho giảng viên trẻ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 giải Khuyến khích cuộc thi NCKH dành cho sinh viên EUREKA do Thành Đoàn TP. HCM phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Nhiều nhà khoa học và nhóm nghiên cứu đạt giải thưởng trong các cuộc thi KH&CN cấp tỉnh năm 2021.

GS.TS. Lê Đình Phùng – Phó hiệu trưởng Trường ĐHNL, ĐHH và bà Deborah Paul – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam

Bên cạnh đó, ngoài việc thực thi các văn bản chỉ đạo của Bộ, Đại học Huế và các cấp chủ quản thì nhà trường còn ban hành đầy đủ các quy định về tổ chức, quản lý, cơ chế, chính sách đầu tư và khuyến khích phát triển hoạt động khoa học công nghệ. Chủ động xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường ĐHNL, ĐHH tiếp tục duy trì, phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt về mặt số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ đã đóng góp đáng kể vào kinh phí hoạt động chung của nhà trường, nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, hỗ trợ đào tạo, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, nâng cao uy tín khoa học và thương hiệu của trường trong nước và quốc tế, nhiều nghiên cứu có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

Nhóm nghiên cứu và đại diện lãnh đạo Vụ KH,CN&MT, Bộ GD&ĐT; Tổng cục Du Lịch và Bộ Văn hóa thể thao, du lịch.
Trường ĐHNL, ĐHH ký kết biên bản hợp tác với huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh và HTX Nông nghiệp số