Nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học và chuyển giao công...

Nâng cao năng lực nghiên cứu của các trường viện Nông-Lâm-Ngư phục vụ hội nhập, theo hướng theo nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, phù hợp với trình độ tiếp nhận của nông dân và các công ty là một thách đố lớn, nhưng đang được bộ Nông nghiệp và PTNT mong đợi. Đây cũng là sứ mạng của ngành trong thời kỳ hội nhập để có đủ tầm, đáp ứng cho sản suất nông nghiệp không chỉ phục vụ cho an toàn lương thực (food recurity) mà còn góp phần thiết thực cho phát triển kinh tế đối ngoại, kinh tế hàng hóa đối ngoại của nước ta với tiêu chí chất lượng và sạch (food quality and safety). Mục tiêu trước mắt là cung cấp sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, chất lượng cao đủ để cạnh tranh với hàng hóa của các nước Asia và lâu dài với cộng đồng kinh tế thế giới.

Ảnh hưởng của gia tăng cơ hội chọn lựa thức ăn đến lượng ăn...

Những quan điểm dinh dưỡng chức ăn gần đây, người ta đã nhấn mạnh đến mục đích ăn của động vật rất đa dạng và thay đổi. Đàm Văn Tiện (2007) cho rằng: gia súc ăn không chỉ vì mục đích sinh trưởng (productivity aim), tạo ra năng suất động vật phục vụ cho mục đích của người chăn nuôi, mà ăn còn để cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng giúp cơ thể khoẻ mạnh (well being). Ăn như thế nào để phục vụ cho mục đích khỏe mạnh vẫn còn là một chủ đề khoa học ít người biết đến.

Tập tính động vật, một hướng nghiên cứu mới

Động vật chọn lựa thức ăn gì và ăn bao nhiêu? Do tập tính kiểm soát (Provenza 1995, Forble 1995 và Nolan 1996). Cơ chế nào kiểm soát quá trình đó? Những câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp thuyết phục (Provenza, 1995). Trong khoảng 15 năm gân đây, các nhà nghiên cứu về tập tính đã đặt vấn đề nghiên cứu về cơ chế chọn lựa thức ăn và những yếu tố ảnh hưởng đến lượng ăn vào (food intake) với mục đích tìm hiểu về cơ chế kiểm soát các quá trình đó và ứng dụng cơ chế trong việc nâng cao lượng ăn vào để nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn trong chăn nuôi gia súc gia cầm (F.D. Provenza, 1995 ở Utah University Mỹ, J.V. Nolan 1995 ở UNE, Australia, M.Forble 1997 ở Leed University, UK. Đàm Văn Tiện và ctv 2002).

Liệu có thảm họa dịch bệnh lây từ vật nuôi sang người ở thế...

Thảm họa bệnh dịch ngày càng gia tăng với tầm mức kinh thiên động địa trong thời đại ngày nay. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, bệnh AIDS do virút HIV xuất hiện lần đầu tiên ở nước Công Gô bên châu Phi, tấn công thẳng vào hệ thống miễn dịch của con người, làm người bệnh mất khả năng đề kháng với bệnh tật, đã lan rộng sang các châu lục khác và được coi là dich bệnh của tử thần hiện vẫn chưa có lời giải. Nhiều giả thiết cho rằng do quy trình sản xuất vắc - xin bại liệt có khâu sơ xuất không lường trước được, đã là tác nhân kích chấn virut HIV ở dạng không hoạt động sang hoạt động và từ đó bệnh phát triển và lây lan.

Kết quả nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Đại học Huế, Trường

Mục này cung cấp thông tin về kết quả NCKH cấp Bộ, ĐHH, Trường, đề tài nghiên cứu của SV...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm