Tuyển sinh 2014 ngành Chế biến lâm sản

Tuyển sinh 2014 ngành Chế biến lâm sản

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN

STT

MÃ SỐ SV

HỌ VÀ TÊN

PHÁI

NGÀY SINH

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

1

14L3121001

Nguyễn Thị Lan Anh

Nữ

3/26/1995

Huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng

2

14L3121002

Nguyễn Thị Lan Anh

Nữ

9/5/1996

Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

3

14L3121003

Ngô Thị Hồng Cẩm

Nữ

6/8/1996

Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

4

14L3121004

Lê Thị Anh Châu

Nữ

9/20/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

5

14L3121005

Phạm Bá Đông

Nam

4/1/1996

Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

6

14L3121006

Đỗ Thị Thu Hà

Nữ

3/9/1996

Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

7

14L3121007

Nguyễn Thị Hoà

Nữ

9/11/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

8

14L3121008

Phan Thị Hoài

Nữ

4/14/1996

Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

9

14L3121009

Huỳnh Nhật Hoàng

Nam

2/17/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

10

14L3121010

Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Nữ

6/13/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

11

14L3121011

Lê Khánh Hưng

Nam

3/26/1995

Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

12

14L3121012

Nguyễn Đình Khương

Nam

2/20/1996

Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

13

14L3121013

Nguyễn Thanh Lâm

Nam

6/27/1995

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

14

14L3121014

Huỳnh Thị Lê

Nữ

8/17/1996

Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

15

14L3121015

Cao Thị Lệ

Nữ

8/8/1996

Huyện Diễn Châu, Nghệ An

16

14L3121016

Nguyễn Thị Lệ

Nữ

11/11/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

17

14L3121017

Phan Quốc Luận

Nam

7/20/1995

Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

18

14L3121018

Nguyễn Ngọc Minh

Nam

7/16/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

19

14L3121019

Trần Thị Bích Ngọc

Nữ

10/15/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

20

14L3121020

Lê Thị Hồng Nhung

Nữ

10/15/1995

Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

21

14L3121021

Trần Vĩnh Phôn

Nam

8/9/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

22

14L3121022

Trần Thị Quyên

Nữ

2/11/1996

Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

23

14L3121023

Hoàng Thị Thu Sương

Nữ

2/3/1996

Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

24

14L3121024

Huỳnh Thị Sương

Nữ

11/20/1996

Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

25

14L3121025

Lê Thị Hồng Thắm

Nữ

5/25/1996

Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

26

14L3121026

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nữ

1/20/1996

Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

27

14L3121027

Nguyễn Công Trí

Nam

9/19/1996

Huyện Núi Thành, Quảng Nam

28

14L3121028

Trần Thị Trị

Nữ

3/1/1996

Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

29

14L3121029

Phạm Trường Trung

Nam

1/22/1996

Huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng

30

14L3121030

Hoàng Anh Tuấn

Nam

3/21/1996

Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

31

14L3121031

Nguyễn Văn Tuấn

Nam

10/6/1995

Huyện Chư Sê, Gia Lai

32

14L3121032

Huỳnh Trung Tuyển

Nam

3/9/1996

Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

33

14L3121033

Nguyễn Xuân Vinh

Nam

8/26/1995

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

34

14L3121034

Bùi Thị Xuân

Nữ

3/12/1996

Huyện Gio Linh, Quảng Trị

35

14L3121035

Võ Thị Ngọc Yến

Nữ

10/17/1996

Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế