Thu học phí chính quy đợt 2 kỳ I năm học 2016-2017

Trường Đại học Nông Lâm Huế thông báo đến toàn thể sinh viên hệ đào tạo chính quy và cao đẳng từ khoá 49 trở về trước nộp học phí đợt 2 kỳ I năm học 2016-2017 như sau:

Sinh viên chính quy nộp học phí bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2 dãy nhà Hành chính) từ ngày 24/10/2016 đến hết ngày 28/10/2016

  • Buổi sáng thu từ 7h30 đến 10h30,
  • Buổi chiều thu từ 13h30 đến 16h30.

Mức thu học phí của các nhóm ngành cụ thể như sau:

Mức học phí

Khoá 46, 47, 48, 49

Từ Khoá 45 trở về trước

Đại học:255.000 đồng/TC

Cao đẳng: 204.000 đồng/TC

– Công nghệ thực phẩm,

– Công nghệ sau thu hoạch,

– Công thôn,

– Công nghệ kỹ thuật cơ khí,

– Công nghệ chế biến lâm sản,

– Kỹ thuật cơ – điện tử,

– Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

– Quản lý đất

– Thú y

– Khoa học đất.

– Công nghệ thực phẩm,

– Bảo quản chế biến NSTP,

– Công nghiệp và CT nông thôn,

– Cơ khí bảo quản chế biến nông sản,

– Chế biến lâm sản.

Đại học: 215.000 đồng/TC

Cao đẳng: 172.000 đồng/TC

Các ngành còn lại


Lưu ý: Yêu cầu sinh viên mang thẻ sinh viên khi đi nộp học phí. Sinh viên không đóng học phí theo quy định sẽ bị xử lý theo quyết định số 717/QĐ-ĐHNL ngày 27 tháng 8 năm 2015./.