Thông tin tuyển sinh các bậc học ngành học Quản lý đất đai

Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, thuộc Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế là Khoa duy nhất ở miền Trung và Tây Nguyên đào tạo từ trình độ Cao đẳng, Đại học, Cao học đến Tiến sỹ ngành Quản lý đất đai và Khoa học đất. Tuyển sinh Đại học hàng năm, từ năm 2013, Khoa tuyển sinh thêm 03 chuyên ngành học mới đó là: Địa chính và quản lý đô thị, Trắc địa địa chính và Môi trường đất.

I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

1. Ngành Quản lý đất đai Mã ngành: D850103 Khối thi A,B

Chuyên ngành

Kiến thức chuyên môn

Cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp

Quản lý đất đai

Đo đạc, khảo sát, xây dựng các loại bản đồ; Định giá đất; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển nông thôn; Quy hoạch đô thị; Quản lý hành chính nhà nước về đất đai; Ứng dụng công nghệ thông tin, GIS và viễn thám trong quản lý đất đai và thành lập bản đồ số các loại….

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Tổng cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh và phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Môi trường của các tỉnh, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, Cán bộ Địa chính cấp xã.

Quản lý thị trường bất động sản

Thực hiện các dự án về bất động sản và thị trường bất động sản; Tiếp cận và thực hiện phân tích, dự báo, định giá, tổ chức thực hiện các công việc về bất động sản. Có khả năng quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản và định giá bất động sản.

Sở Tài chính, các Công ty môi giới và định giá bất động sản, các Dự án liên quan đến bất động sản, các Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản, các Công ty trong, ngoài nước kinh doanh về bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.

Địa chính và Quản lý đô thị

Quản lý nhà nước về đất đai; Quản lý xây dựng đô thị; Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp… để quy hoạch, thẩm định, quản lý Nhà nước về đất đai ở đô thị và thực hiện các công việc liên quan khác.

Bộ Xây dựng, Sở xây dựng, Tổng cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan Tài nguyên &Môi trường khác, Phòng đô thị các thành phố, thị xã, cán bộ Địa chính và quản lý đô thị các phường.

Trắc địa địa chính

Đo đạc và xây dựng các loại bản đồ chuyên đề liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường như bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ địa hình, bản đồ tài nguyên.. bằng phương pháp toàn đạc, trắc địa ảnh, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý GIS….

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan Tài nguyên Môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã, Sở Xây dựng, các Công ty Tài nguyên & Môi trường, các Trung tâm/Xí nghiệp/Công ty đo đạc, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường.

II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo trình đô Cao đẳng ngành Quản lý đất đai và liên thông Cao đẳng lên Đại học ngành Quản lý đất đai, hệ VHVL ngành Quản lý đất đai và các chuyên ngành.

III. BẬC SAU ĐẠI HỌC

Loại hình

Kiến thức chuyên môn

Cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp

Thạc sỹ Quản lý đất đai.

MS: 60850103

Học viên nắm vững lý thuyết và kinh nghiệm quản lý đất đai của các nước tiên tiến, có trình độ cao về thực hành và ứng dụng công nghệ mới, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo Quản lý đất đai.

Người nhận học vị Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai có thể làm việc ở các trường Đại học, Viện nghiên cứu,các tổ chức phát triển, các tổ chức phi chính phủ,..hay các Sở và Trung tâm, công ty thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan, các cơ quan Nhà nước cần có nghiệp vụ, trình độ chuyên môn cao.

Tiến sỹ Quản lý đất đai

MS: 62050103

Nghiên cứu sinh có được những kiến thức cần thiết của các chuyên ngành liên quan như: Quản lý nhà nước về đất đai, hệ thống thông tin đất, quản lý tài nguyên đất tổng hợp, chính sách đất đai, độ phì đất, điều tra tài nguyên đất, … nhằm nâng cao kiến thức khoa học liên ngành, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu khoa học về tài nguyên đất và phục vụ thực tiễn tốt công tác quản lý nguồn tài nguyên đất đai của quốc gia.

Người nhận học vịTiến sỹ chuyên ngànhQuản lý đất đai có thể làm việc đa lĩnh vực liên quan đến Quản lý tài nguyên;chuyên gia đầu ngành của các cơ quan chuyên môn từ cấp trung ương đến địa phương, các trường ĐH, Viện NC, các cơ quan NC phát triển, phi chính phủ,các Viện nghiên cứu, trường Đại học chuyên sâu theo định hướng của sự lựa chọn cá nhân trong nghiên cứu và giảng dạy

Về nhân lực:Số lượng Giảng viên, Nghiên cứu viên cơ hữu của Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp hiện nay là 33 người, gồm 31 Giảng viên và 02 Nghiên cứu viên. Trình độ cán bộ: 76,5% CBGV có trình độ Sau đại học, trong đó có 1 Phó giáo sư, 6 Tiến sỹ, 05 nghiên cứu sinh và 19 Thạc sỹ, 6 Kỹ sư và 02 Cử nhân. Nhiều giảng viên kiêm nhiệm trong Đại học Huế cùng tham gia giảng dạy cho ngành Quản lý đất đai.

Về cơ sở vật chất:Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp được trang bị nhiều cơ sở vật chất và trang thiết bị tiên tiến và hiện đại như máy toàn đạc điện tử, máy định vị GPS, máy Projector, máy vi tính để bàn và xách tay, phòng thí nghiệm và các máy phân tích đất, nước, không khí; phòng nghiên cứu GIS và Viễn thám.