Thông tin tuyển sinh bậc đại học ngành Lâm nghiệp đô thị

Lâm nghiệp đô thị là một chuyên ngành mới thuộc khoa Lâm nghiệp – Trường Đại học Nông lâm Huế, Đại học Huế. Ở bậc đại học, ngành Lâm nghiệp đô thị sẽ đào tạo ra các kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp ở các khu vực đô thị và thành phố trên toàn quốc, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Về mặt chuyên môn, sinh viên tốt nghiệp ngành Lâm nghiệp đô thị sẽ nắm vững kiến thức về sinh thái và môi trường, thực vật đô thị, kiến trúc cảnh quan, thiết kế và quy hoạch cảnh quan đô thị phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của từng khu vực. Đồng thời, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức liên quan đến sản xuất cây giống và trồng cây đô thị, thiết kế không gian xanh đô thị, xây dựng và quản lý dự án phát triển đô thị hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

Về kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên tốt nghiệp ngành Lâm nghiệp đô thị có thể xây dựng, thực hiện, tư vấn và chuyển giao thiết kế, quy hoạch cảnh quan; xây dựng và thực hiện các quy trình sản xuất và gây trồng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế và sinh thái cao đảm bảo chức năng cảnh quan và phù hợp với từng mục đích trồng cây lục hóa (đường phố, công viên, trường học, cơ quan nhà nước, các khu di tích – lịch sử – văn hóa, biệt thự, sân vườn hộ gia đình….), cũng như đảm bảo tính bền vững, đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của thực tiễn phát triển đô thị và nhu cầu con người. Đồng thời, sinh viên sẽ có khả năng ứng dụng linh hoạt các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cao trong sản xuất cây trồng lâm nghiệp, cây trồng lục hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng, thực hiện và quản lý các đề án, dự án, chương trình trong lĩnh vực Lâm nghiệp và cảnh quan đô thị; có kỹ năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan Nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp liên quan đến cảnh quan đô thị, các công ty tư vấn và thiết kế cảnh quan, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, chuyên gia ở các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, cán bộ kỹ thuật và quản lý ở các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Lâm nghiệp trong và ngoài nước.