Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Dương Công Bằng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:
Họ và tên: Dương Công Bằng
Ngành: Khoa học cây trồng
Mã số: 9620110
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng phân kali và lưu huỳnh cho cây cà phê chè giai đoạn kinh doanh trên đất Bazan tại Lâm Đồng
Người hướng dẫn 1:GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn 2:TS. Lê Thanh Bồn
Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 7 năm 2021
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm –số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.