Thông báo đào tạo và tuyển dụng lao động công ty Minh Phú

0
39

Chương trình đào tạo nghề ngắn hạn của tập đoàn Thủy sản Minh Phú xem tại đây

Hợp đồng lao động xem tại đây

Đơn đăng ký tham gia xem tại đây

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − 2 =