Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm Huế đào tạo chuyên ngành Phát triển nông thôn trình độ Tiến sĩ

Ngày 21.11.2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 5527/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế đào tạo chuyên ngành Phát triển nông thôn, trình độ Tiến sĩ.
Vui lòng xem chi tiết Quyết định tại đây.