Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016

Trường Đại học Nông Lâm thông báo về kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016 như sau:

1.Gặp mặt các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển (Danh sách kèm theo):

a. Từ 07giờ 30 đến 09giờ ngày 14/02/2017: Nhà trường gặp mặt ứng viên đủ điều kiện dự tuyển tại phòng họp số 2, để:

+ Hiệu trưởng và Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính phổ biến về quy định thi tuyển, hướng dẫn tài liệu ôn tập.

+ Ứng viên dự tuyển nộp lệ phí: 500.000đ/ứng viên.

b. Từ 09giờ đến 11giờ ngày 14/02/2017: Thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng gặp mặt các ứng viên dự tuyển, để:

+ Hướng dẫn về các chức năng, nhiệm vụ của vị trí cần tuyển dụng đối với ngạch Chuyên viên.

+ Phân công bài giảng đối với ngạch Giảng viên, Nghiên cứu viên.

2. Thi Ngoại ngữ: 8giờ ngày 16/02/2017 tại Nhà đa chức năng

3. Thi Tin học: 09giờ 30ngày 16/02/2017 tại phòng máy khoa Cơ bản

4. Sát hạch xét tuyển đặc cách đối với ứng viên là Tiến sĩ: Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 28/02/2017.

5. Thi môn kiến thức chung và môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Dự kiến từ ngày 01/3/2017 đến hết ngày 15/3/2017 (sẽ có lịch cụ thể sau).

6. Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2016, thông báo kết quả thi tuyển và danh sách trúng tuyển: Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017.

7. Gặp mặt các ứng viên trúng tuyển và ký HĐLV: Ngày 03/4/2017.

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ứng viên dự tuyển thực hiện theo thông báo này.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại tổ Tổ chức, phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Tp. Huế. Điện thoại: 054 3538482, hoặc truy cập trang Website https://huaf.edu.vn.